Dự án lấy chứng chỉ CMMi☆ 

December 19, 2018

Thế là ngày vượt vũ môn cũng đã đến!

Sau gần 1 năm chuẩn bị, Techbase Vietnam đã bước vào giai đoạn quan trọng sau cùng của dự án lấy chứng chỉ CMMi(Capability Maturity Model® Integration).

CMMI-Appraisal-Dec2018

Cảm ơn các bạn và các team đại diện cho TBV tham gia đợt đánh giá này nhé.

CMMI-Appraisal-Dec2018

TBV đang hồi hộp chờ kết quả cuối cùng từ nước Mỹ xa xôi :D ♥ ❤