Kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Yahoo! JAPAN

April 1, 2016

Ngày 1/4/2016 vừa qua, công ty Yahoo! JAPAN đã đón 20 năm kể từ khi bắt đầu phát triển các dịch vụ.
Đầu cầu Techbase Việt Nam cũng sử dụng hệ thống TV conference để toàn thể nhân viên tham gia vào sự kiện đếm ngược (Countdown )

13h20 giờ Việt Nam bắt đầu đếm ngược.

10, 9,...3, 2, 1 Omedetou (Chúc mừng)