TBV birthday party October 2020

October 15, 2020

Thời tiết cuối tuần nhẹ nhàng. Ánh đèn màu cam lãng mạn. Izakaya-style food. Và những gương mặt TBVers náo nức...

Cuối cùng thì tiệc sinh nhật của TBV cũng được tổ chức sau bao ngày chờ đợi do Covid-19.

tbv-birthday-party-october-2020

Chúc mừng sinh nhật muộn của Techbase Việt Nam

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

tbv-birthday-party-october-2020

Cùng nỗ lực cho 1 năm thật nhiều thành công nha các bạn ơi♪