TBV SHARING: Một số vấn đề trong phát triển Widget

October 15, 2018

Ánh lửa được chia sẻ - Ánh lửa sẽ lan tỏa. Kiến thức được chia sẻ - Kiến thức sẽ còn mãi.

Seminar_Widget_Octorber_2018

Văn hoá chia sẻ không phải là một phong trào mà hoạt động này đã trở thành một phần không thể thiếu của các bạn lập trình viên tại TBV.
Tiếp bước các sự kiện chia sẻ trước, thứ ba vừa qua, bạn Trần Thanh Phố team Browser đã có buổi chia sẻ về chủ đề "Một số vấn đề trong phát triển Widget".

Seminar_Widget_Octorber_2018

Bài chia sẻ đã giúp người nghe nắm chắc hơn khái niệm Widget, cách xây dựng, cấu hình cũng như các khó khăn gặp phải khi phát triển.
Buổi chia sẻ còn là dịp để anh em lập trình viên thảo luận thêm về Widget, chắc hẳn rằng sau khi tham dự, mọi người đã cho đi cũng như thu lại cho bản thân mình nhiều bài học quý báu.

Seminar_Widget_Octorber_2018

Bạn ơi, đừng ngần ngại! Cùng gia nhập và trở thành một phần trong "văn hóa chia sẻ" của công ty chúng tôi, bạn nhé!