Giới thiệu nhân viên chính thức tháng 5

June 3, 2016

Tháng 5 này Techbase Việt Nam lại đón thêm 4 thành viên mới nữa. Tuy mỗi người có một cá tính khác nhau nhưng họ đều có cùng một quan điểm là “cống hiến hết mình cho Techbase Việt Nam”

❁☆Lê Thị Mỹ Thảo❁☆
❁☆Lê Thảo Nguyên❁☆
❁☆Trần Hải Âu❁☆
❁☆Vũ Hoàng Khanh❁☆