Nhân viên chính thức tháng 2

February 29, 2016

Chúc mừng 3 bạn trở thành nhân viên chính thức của Techbase Việt Nam trong tháng 2.

Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé!