Giới thiệu hoạt động nâng cao chất lượng sản phẩm

September 13, 2016

Techbase Việt Nam (TBV) là công ty 100% vốn đầu tư của tập đoàn Yahoo! JAPAN
TBV đang phát triển sản phẩm cho các dịch vụ được cung cấp bởi Yahoo! JAPAN - tập đoàn có rất nhiều người dùng.

Vì thế, nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi là phải tạo ra những phần mềm chất lượng cao.
Bài viết này xin phép giới thiệu về một trong số những hoạt động cải thiện chất lượng sản phẩm.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm của các nhóm dự án, chúng tôi đang triển khai quy trình cải thiện chất lượng.
TBV sẽ thực hiện đánh giá chất lượng sản phẩm của các dự án thông qua việc xây dựng bộ KPI(Key Performance Indicator)
Cụ thể là định kỳ hàng tháng sẽ cùng nhau tổng hợp KPI của từng nhóm dự án, tổ chức cuộc họp phân tích về chất lượng sản phẩm và giám đốc cũng sẽ tham dự.
Tại buổi họp cũng sẽ phân tích các vấn đề phát sinh và đưa ra biện pháp để cải thiện.

Mỗi thành viên luôn ý thức được trách nhiệm đảm bảo chất lượng do mình làm ra, "Made in VietNam, Quality of Japan".