Buổi giới thiệu về bộ phận Site Operation của Yahoo! JAPAN

August 12, 2016

2016 là năm Techbase Việt Nam (TBV) có cơ hội đón tiếp nhiều vị khách quan trọng đến từ Yahoo! JAPAN.

Ngày 10/8 vừa qua, TBV lại vinh dự đón chào ba vị khách quý:

- Ông Nakahara : Tổng giám đốc Trụ Sở Quản Lý Hệ Thống kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị TBV
- Ông Takasawa : Tổng giám đốc bộ phận Site Operation thuộc Trụ Sở Quản Lý Hệ Thống
- Ông Honda : Trưởng phòng tài chính của bộ phận Cơ Sở Kỹ Thuật thuộc Trụ Sở Quản Lý Đoàn Thể

Chủ tịch hội đồng quản trị - Ông Nakahara đã mở đầu buổi trò chuyện bằng lời chúc mừng một năm thành lập TBV, đồng thời gửi lời cám ơn toàn thể nhân viên đã đồng hành và cống hiến cho công ty trong thời gian qua.

Buổi trò chuyện lần này tập trung chủ yếu vào việc giới thiệu về bộ phận Site Operation của Yahoo! JAPAN. Đây là bộ phận chuyên trách về hệ thống mạng cũng như cơ sở dữ liệu lớn của Yahoo! JAPAN.
Sau phần trình bày của ông Takasawa, là phần đặt câu hỏi rất sôi nổi xoay quanh đề tài an ninh mạng.

Kết thúc buổi trò chuyện, ông Honda đã có đôi lời giới thiệu về sơ đồ tổ chức tài chính của nhóm Cơ Sở Kỹ Thuật.
Qua buổi giải thích này, nhân viên TBV đã học hỏi được thêm về lĩnh vực khác với công việc trước giờ đang làm.

TBV hy vọng nhóm Cơ Sở Kỹ Thuật sẽ ngày càng phát triển để đem lại tiện ích người dùng.