Scrum Training

May 31, 2019

Thế giới chúng ta đang sống vận hành theo cách liên tục thay đổi từng giây, từng phút... Ngành phát triển phầm mềm cũng vậy, nếu bạn không sẵn sàng cho sự thay đổi liên tục, bạn sẽ bị bỏ lại phía sau.

Trên tinh thần đó, chúng ta cần một phương pháp phát triển phần mềm linh hoạt để làm sao đưa sản phẩm đến tay người dùng càng nhanh càng tốt. Đó chính là Agile. Scrum là một quy trình phát triển phần mềm được xây dựng theo phương pháp Agile.

Scrum training

Scrum training

Nhằm giúp các thành viên của mình luôn sẵn sàng đương đầu với các thử thách sắp tới, Techbase Vietnam đã triển khai khoá training Agile-Scrum. Qua khoá học, các TBVer tham gia xây dựng một product board game hoàn chỉnh theo quy trình Scrum, từ đó mọi người có thể hiểu và áp dụng quy trình Scrum vào dự án thực tế của công ty.

Scrum training

Scrum training