TBV Seminar: Critical Thinking

October 10, 2019

Một trong những đề tài Seminar của nhóm Training Techbase Việt Nam trong tháng 9 vừa qua chính là Tư duy phản biện và việc áp dụng tư duy đó vào cuộc sống và công việc.

Critical-Thinking-Seminar-10-2019

Khi giải quyết vấn đề và ra quyết định, con người sử dụng bán cầu não trái, bật ra tư duy phản biện để phân tích, đánh giá, lý luận và dùng bán cầu não phải để tư duy sáng tạo.

Critical-Thinking-Seminar-10-2019

Vậy tư duy phản biện là gì?

Critical-Thinking-Seminar-10-2019

Tư duy phản biện là thuật ngữ chung cho một loạt các kỹ năng nhận thức và trí tuệ cần phải:

•Xác định, phân tích và đánh giá các đối số hiệu quả.

•Khám phá và vượt qua những định kiến và thành kiến cá nhân.

•Xây dựng và trình bày lý do thuyết phục để hỗ trợ các kết luận.

•Đưa ra quyết định hợp lý, thông minh về những gì cần tin và phải làm gì.

Critical-Thinking-Seminar-10-2019

Critical-Thinking-Seminar-10-2019

Bạn có biết đặc điểm của người tư duy phản biện là gì không ? Đó chính là:

1.Bạn có CỞI MỞ về quan điểm của người khác không?

2.Bạn có THÀNH THẬT với chính mình (hoặc những người khác) khi bạn sai không?

3.Bạn có CAN ĐẢM và ĐAM MÊ để chủ động và đối mặt các vấn đề khi gặp khó khăn?

4.Bạn có TỰ NHẬN THỨC về sự thiên vị và định kiến của riêng bạn?

5.Bạn có CHÀO MỪNG CHỈ TRÍCH từ người khác?

6.Bạn có ý kiến ĐỘC LẬP và dám bày tỏ việc không đồng ý điều đó không?

Critical-Thinking-Seminar-10-2019

Critical-Thinking-Seminar-10-2019

Bạn có mấy đặc điểm nào? Cùng chia sẻ cho Techbase Việt Nam bạn nhé.