CTU Job Fair 2020

November 17, 2020

Nói Cần Thơ là quê hương thứ hai của TBV chắc cũng không sai.

Cuối tuần rồi (7/11), các TBVer lại được dịp hồi hương, gặp gỡ các bạn sinh viên từ khắp các trường miền Nam tại Ngày Hội Việc Làm Công Nghệ Thông Tin của trường Đại Học Cần Thơ.

Bên cạnh những trao đổi về thông tin thực tập, việc làm, các bạn cũng cháy hết mình với những trò chơi vui nhộn, những màn trình diễn Karaoke đặc sắc.

Mong rằng trong tương lai, chúng ta sẽ lại được gặp nhau, ở một nơi nào đó, như là Sài Gòn, hay tốt hơn hết là tại chính Techbase chẳng hạn.

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020

CTU Job Fair 2020