★THÔNG BÁO CHUYỂN VĂN PHÒNG CÔNG TY TECHBASE VIỆT NAM ★

May 24, 2018

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng kinh doanh cũng như tăng thêm số lượng nhân viên, Techbase Việt Nam trân trọng thông báo về việc chuyển văn phòng vào ngày 28/05/2018.

Địa chỉ văn phòng mới: Tầng 10, Tháp 2, Tòa nhà Saigon Centre, số 67 đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Các chi tiết cần giao dịch khác vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Cảm ơn các bạn luôn yêu mến và ủng hộ Techbase Việt Nam!