Văn hóa chia sẻ ở Techbase Việt Nam

March 27, 2017

Với tinh thần "sự phát triển của mỗi nhân viên chính là sự phát triển của cả doanh nghiệp", Techbase Việt Nam (TBV) luôn chú trọng việc chia sẻ kiến thức giữa các nhân viên với nhau để cùng phát triển và nâng cao chất lượng dự án.

Từ tháng 9 năm 2016, các bạn nhân viên đã chủ động thành lập các nhóm chuyên biệt về kỹ thuật như Web, iOS và Android, nhóm dành cho kỹ sư cầu nối (BrSE) và thông dịch viên (Communicator).

Thời gian qua, các nhóm đã hoạt động sôi nổi, tổ chức nhiều buổi chia sẻ kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc, kinh nghiệm, các vấn đề gặp phải và giải pháp. Đã tạo được nhiều kênh hỗ trợ cho công việc, đặc biệt là hướng dẫn nhân viên mới và đào tạo nội bộ.

Khi các thành viên gặp vấn đề từ cơ bản đến khó nhằn sẽ chủ động nêu lên. Các thành viên khác sẽ trợ giúp bằng cách cùng tìm hiểu và đề xuất các hướng giải quyết. Các bạn sẽ cùng nhau kiểm chứng để tìm ra giải pháp phù hợp và hiệu quả nhất.

Sau khi ứng dụng thành công vào dự án, các bạn sẽ tổng hợp các "Vấn đề - Giải pháp" và chia sẻ lại cho toàn nhóm hoặc toàn công ty. Một số câu hỏi còn được mở rộng thành những chủ đề chính cho các buổi chia sẻ, thảo luận chuyên sâu hơn.

Các nhóm còn tìm hiểu và chia sẻ về Kỹ năng phân tích Spec, Quan điểm Review Code, Cách tạo Testing Viewpoint, Test Case... Không giới hạn trong kiến thức chuyên môn, các bạn còn nhiệt tình chia sẻ kỹ năng mềm, kiến thức xã hội. Ví dụ như: "Một vài kỹ năng làm việc với đối tác Nhật Bản", "Phương pháp đặt câu hỏi", "Phương pháp 6 chiếc nón trong điều hành buổi họp", "Căn bản nhiếp ảnh" ...

Bước đầu các nhóm đã phát huy hiệu quả một cách rõ nét trong các dự án và đang dần trở thành "Văn hóa của TBV".

Ban lãnh đạo công ty đánh giá rất cao và luôn có gắng tạo điều kiện cho các nhóm hoạt động ngày một hiệu quả hơn.