TBV Summer Internship Programme 2020

August 7, 2020

Mùa hè này TBV lại bừng sáng những khuôn mặt mới.

tbv-summer-internship-programme-2020
Năm nay chúng tôi đón 9 gương mặt đến từ Đại học Tự nhiên, Đại học Công Nghệ Thông Tin và Đại học Cần Thơ thực tập tại công ty.

tbv-summer-internship-programme-2020

tbv-summer-internship-programme-2020

tbv-summer-internship-programme-2020

tbv-summer-internship-programme-2020

tbv-summer-internship-programme-2020

tbv-summer-internship-programme-2020

tbv-summer-internship-programme-2020

tbv-summer-internship-programme-2020

tbv-summer-internship-programme-2020

tbv-summer-internship-programme-2020
Thật vui khi các anh chị đi trước của nhà TBV được chia sẻ với các em rất nhiều kiến thức quan trọng từ bảo mật, mô hình và quy trình phát triển phần mềm, đến thiết kế, kĩ thuật, và cả những kĩ năng mềm áp dụng trong thực tế.

tbv-summer-internship-programme-2020

tbv-summer-internship-programme-2020
Hai tháng thực tập sẽ trôi qua rất nhanh.

tbv-summer-internship-programme-2020
Dịch bệnh ngoài kia cũng chưa biết khi nào sẽ kết thúc. Nhưng TBV sẽ đồng hành và hỗ trợ các em !

tbv-summer-internship-programme-2020

tbv-summer-internship-programme-2020

tbv-summer-internship-programme-2020
Chúc các em 1 mùa thực tập thật nhiều kỉ niệm và thành công nhé!