TBV Health Check-up 2018

August 8, 2018

Người ta nói sức khỏe là tài sản vô giá của con người. Giữa bộn bề cuộc sống, đã bao lâu rồi bạn chưa quan tâm đến bản thân mình?

Health_Checkup_2018

Còn ở TBV, chúng mình không phải lo lắng nhiều, vì đã có đợt kiểm tra sức khỏe cho nhân viên định kỳ hàng năm rồi!

Health_Checkup_2018

Trong ngày kiểm tra, mọi người cũng vui vẻ có mặt từ sớm để lấy mẫu khám rồi nè! Mặc dù phải lấy máu nữa nhưng nhìn ai cũng hào hứng hết.

Health_Checkup_2018

Công việc cũng rất quan trọng, nhưng mọi người đừng quên quan tâm đến sức khỏe của mình nhé!

Health_Checkup_2018