Giới thiệu nhân viên chính thức tháng 11

December 13, 2016

Chào các bạn!
Hôm nay Techbase Việt Nam sẽ giới thiệu 2 thành viên của tháng 11, chúng ta cùng làm quen với họ nhé!

✡❀✬ TRẦN THANH PHỐ ✡❀✬

✡❀✬ THẠCH HỒNG PHƯƠNG THẢO ✡❀✬