Blog

Hội thảo: Xây dựng con đường sự nghiệp trong ngành phát triển phần mềm

Hội thảo: Xây dựng con đường sự nghiệp trong ngành phát triển phần mềm

October 19, 2018

Trung tuần tháng 10 vừa qua, Techbase Việt Nam (TBV) đã tổ chức thành công buổi hội thảo “Xây dựng con đường sự nghiệp trong ngành phát triển phần mềm” cho sinh viên khoa công nghệ thông tin (CNTT) trường đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).

More

TBV SHARING: Một số vấn đề trong phát triển Widget

TBV SHARING: Một số vấn đề trong phát triển Widget

October 15, 2018

Tiếp bước các sự kiện chia sẻ trước, thứ ba vừa qua, bạn Trần Thanh Phố team Browser đã có buổi chia sẻ về chủ đề "Một số vấn đề trong phát triển Widget".

More

Yes, we can make a better online conversation with Deep Learning

Yes, we can make a better online conversation with Deep Learning

May 4, 2018

Nowadays, Social Network becomes a important part in our daily life. And the most common way we interact with it is text.

More