Blog

 Sharing Experience: Yahoo! JAPAN Internal Hack Day at Techbase Vietnam

Sharing Experience: Yahoo! JAPAN Internal Hack Day at Techbase Vietnam

July 9, 2020

Bài viết lần này xin được giới thiệu Blog của bạn Lê Chí Dũng, thành viên đã tham gia vào Tech Event do công ty mẹ của Techbase Việt Nam là Yahoo! JAPAN tổ chức.. Bài viết là những cảm tưởng và kinh nghiệm mà bạn Dũng muốn chia sẻ với chúng ta.
More

SCRUM - Yahoo! JAPAN & Techbase Việt Nam - Vượt qua khoảng cách

SCRUM - Yahoo! JAPAN & Techbase Việt Nam - Vượt qua khoảng cách

February 24, 2020

Bài viết về câu chuyện áp dụng mô hình Scrum của TBV đã được đăng trên『Yahoo! JAPAN Tech Blog』của công ty Yahoo! JAPAN. Mọi người cùng đọc nhé!

More