Blog

KOTLIN vs JAVA: 8 tính năng khiến bạn muốn chuyển sang KOTLIN ngay lập tức

KOTLIN vs JAVA: 8 tính năng khiến bạn muốn chuyển sang KOTLIN ngay lập tức

August 27, 2020

Kotlin là ngôn ngữ lập trình mới được phát triển bởi JetBrains và đang được sử dụng rộng rãi trên cả backend và mobile. Đối với các lập trình viên Java, Kotlin có thể là một ngôn ngữ khá khó chịu khi tiếp cận bởi nhiều khái niệm cũng như các cú pháp (sy...

More

PUSH NOTIFICATION: TỐI ƯU HOÁ THỜI ĐIỂM GỬI - THẤU HIỂU TÂM LÝ NGƯỜI DÙNG

PUSH NOTIFICATION: TỐI ƯU HOÁ THỜI ĐIỂM GỬI - THẤU HIỂU TÂM LÝ NGƯỜI DÙNG

August 17, 2020

Bạn từng bỏ lỡ thông báo hoặc bực bội vì những thông báo được gửi tới không đúng lúc? Ở vị trí một lập trình viên ứng dụng di động, đã bao giờ bạn tự đặt câu hỏi "mình nên thiết kế chức năng thông báo như thế nào để mọi người dùng đều muốn mở ra đọc? Xi...

More

Mob Programming - The Good, the Bad and the Great

Mob Programming - The Good, the Bad and the Great

July 22, 2020

"Mob programming is a software development approach in which All the brilliant minds working together on the same thing, at the same time, in the same space, and at the same computer”

More

 Sharing Experience: Yahoo! JAPAN Internal Hack Day at Techbase Vietnam

Sharing Experience: Yahoo! JAPAN Internal Hack Day at Techbase Vietnam

July 9, 2020

Bài viết lần này xin được giới thiệu Blog của bạn Lê Chí Dũng, thành viên đã tham gia vào Tech Event do công ty mẹ của Techbase Việt Nam là Yahoo! JAPAN tổ chức.. Bài viết là những cảm tưởng và kinh nghiệm mà bạn Dũng muốn chia sẻ với chúng ta.

More

SCRUM - Yahoo! JAPAN & Techbase Việt Nam - Vượt qua khoảng cách

SCRUM - Yahoo! JAPAN & Techbase Việt Nam - Vượt qua khoảng cách

February 24, 2020

Bài viết về câu chuyện áp dụng mô hình Scrum của TBV đã được đăng trên『Yahoo! JAPAN Tech Blog』của công ty Yahoo! JAPAN. Mọi người cùng đọc nhé!

More